Roboty przemysłowe

„Gdzie człowiek nie może tam robota pośle” – tak sparafrazowane stare przysłowie oddaje dokładnie istotę przydatności robotów przemysłowych. Fakty historyczne Robotyzacja jest stosunkowo młodą nauką – jej początki datowane są na lata pięćdziesiąte dwudziestego wieku. Jest to data raczej umowna, ponieważ już w roku 1937 zostało skonstruowane urządzenie które wykonywało prace bez udziału operatora. Był … Więcej