Roboty przemysłowe

„Gdzie człowiek nie może tam robota pośle” – tak sparafrazowane stare przysłowie oddaje dokładnie istotę przydatności robotów przemysłowych.

Fakty historyczne

Robotyzacja jest stosunkowo młodą nauką – jej początki datowane są na lata pięćdziesiąte dwudziestego wieku. Jest to data raczej umowna, ponieważ już w roku 1937 zostało skonstruowane urządzenie które wykonywało prace bez udziału operatora. Był to dźwig, którego program pracy został umieszczony na papierowej taśmie.

W 1954 roku w USA rozpoczęto prace nad urządzeniami do badań głębinowych i od tego momentu przyjmuje się rozwój techniki robotyzacyjnej.

Roboty przemysłowe to niezwykle precyzyjne urządzenia. W przemyśle znajdują szerokie zastosowanie, szczególnie tam, gdzie dokładność działania oraz czystość pola pracy jest niezwykle ważna.

Zastosowanie robotów przemysłowych

Najczęściej można je zauważyć podczas pracy w wielkich halach produkcyjnych, gdzie wymagana jest wysoka szybkość montażu, niemożliwa do wykonania przez człowieka. Roboty przemysłowe znajdziemy również w lakierniach – gdzie nadmierna ilość rozpylonej w powietrzu farby dla człowieka jest absolutnie niewskazana.

Urządzenia te znajdują zastosowanie nie tylko w przemyśle elektromaszynowym ale również w kosmonautyce, rolnictwie i górnictwie.

Służą również do podnoszenia dużych ciężarów, wykonywania prac przy szkodliwych chemikaliach czy izotopach promieniotwórczych, są również wykorzystywane do pomocy przy składaniu samochodów i innych urządzeń, a także w innych ryzykownych dla człowieka zajęciach.

Umieszczanie robotów przemysłowych w halach produkcyjnych ma na celu wzrost wydajności pracy, dokładność, a także obniżenie kosztów – jeden robot może zastąpić kilku pracowników.

Więcej informacji na temat robotów przemysłowych znajdziesz tu: http://induprogress.pl/produkty/roboty-przemyslowe/